Dlaczego ważne jest testowanie zabezpieczeń aplikacji internetowych

Bearing in mind that the most optimistic statistics of source code say that each 1000 code lines may contain 10-15 mistakes made by programmers. Those mistakes often remain ‘open doors’ for cyber crime activity and enable them nasty code injection. Therefore, frequent external testing help to maintain high internal protection level and bring independent view on a whole security matter.

Czym są testy bezpieczeństwa

Testy takie służą sprawdzeniu aktualnych zabezpieczeń Twojej aplikacji internetowej oraz infrastruktury sieciowej. Testy polegają na symulowaniu ataków według ustalonych scenariuszy. Stan zabezpieczeń sprawdzany jest wielowektorowo począwszy od warstwy sieciowej, a skończywszy na bezpieczeństwie aplikacji i polityk dostępu do danych. W efekcie klient otrzymuje szczegółowy raport, w którym przedstawiona jest analiza wykrytych podatności, ocena zastosowanych zabezpieczeń jaki i rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa.

Czy testy są legalne

Tak, przed przystąpieniem do testów, dokonujemy szczegółowej weryfikacji klienta, podpisujemy umowę, ustalamy zakres prac i szczegółowe procedury przeprowadzania testów.

Jakie są rodzaje testów

Ustalenie scenariusza testów penetracyjnych jest opracowywane z każdym klientem indywidualnie zależnie od potrzeb. Istnieje możliwość przeprowadzenia testów typu „Blackbox” (brak wiedzy o testowanym systemie), „Greybox” (częściowa wiedza o testowanym systemie) jak i testów typu „Whitebox” (właściciel przekazuje pełną wiedzę na temat systemu). W szczególności zakres wykonywanych prac obejmuje:

  • wykrywanie podatności SQL injection
  • wykrywanie podatności XSS
  • wykrywanie podatnośći CSRF
  • weryfikacja poprawności mechanizmów autoryzacji i uwierzytelniania
  • sprawdzanie bezpieczeństwa i konfiguracji urządzeń sieciowych: firewall, switch, roturer, serwery proxy, serwery cachujące
  • weryfikację poprawności logiki aplikacji
  • weryfikację bezpieczeństwa zastosowanych mechanizmów szyfrujących
  • audyt kodu źródłowego
  • przeprowadzenie testów DDoS https://greywizard.com/testowanie-anty-ddos

Dlaczego Grey Wizard

Grey Wizard specjalizuje się w ochronie aplikacji internetowych, na co dzień mamy do czynienia z setkami incydentów bezpieczeństwa. Znamy doskonale metodologię pracy cyberprzestępców i potrafimy skutecznie chronić klientów przed atakami. Dzięki temu nasi inżynierowie nieustannie zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą najnowszych podatności, którą teraz możesz wykorzystać do sprawdzenia stanu bezpieczeństwa Twojej aplikacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z Grey Wizard, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego Nasz dział handlowy skontaktuje się wkrótce i wybierze najkorzystniejszy model współpracy.