Load balancing pomiędzy serwerami

Jeżeli posiadasz liczna strukturę serwerów to Grey Wizard idealnie sprawdza się w roli do balansera ruchu pomiędzy nimi. Bez dodatkowego sprzętu i kosztownego oprogramowania. Wystarczy, że zdefiniujesz listę adresów IP i gotowe. W przypadku wykrycia problemów z serwerem zapytania zostaną automatycznie rozdystrybuowane do pozostałych maszyn.

Load balancing pomiędzy serwerami

Load balancing pomiędzy centrami danych

Jeżeli Twoja firma operuje w kilku centrach danych w celu zapewnienia wysokiej dostępności skorzystaj z Grey Wizard do balansowania ruchu pomiędzy nimi. W przypadku wykrycia niedostępności któregoś z nich ruch automatycznie zostanie przekierowany do drugiego.

Load balancing pomiędzy centrami danych

Monitorowanie i powiadomienia

Nasze systemy stale monitorują i wykrywają anomalie w odpowiedziach zwracanych przez Twoje aplikacje. W przypadku wykrycia nienaturalnie dużej liczby odpowiedzi HTTP typu 50* (standardowe kody błędów) system wyśle powiadomienie. Dzięki temu nie musisz się już martwić, że strona nie działa tak jak powinna.