Load Balancing

Load Balancing zapewnia bezawaryjną i optymalną pracę połączeń sieciowych. Równowaga obciążenia serwerów zapewnia wysoką dostępność pomiędzy serwerami lub centrami danych, bez konieczności zakupu drogiego sprzętu. Optymalizacja wyboru zapytań prowadzi do równomiernego obciążenia serwerów.

Jak działa load balancing?

Nadmierne obciążenie czy duża odległość geograficzna od serwera docelowego mogą powodować spadek jakości Twojej witryny. Prowadzi to do opóźnień w łączeniu się z serwerem oraz spadku jakości odwiedzin na stronie.

Load Balancing jest idealnym rozwiązaniem w momencie, gdy posiadasz liczną strukturę serwerów. Równoważne obciążenie będzie pełniło rolę balansera ruchu pomiędzy nimi. Zbalansowanie zapewnia płynność ruchu, szybki czas odpowiedzi i odciążenie serwerów macierzystych.

Korzystanie z rozwiązań load balancing nie wymaga zakupu dodatkowego sprzętu i kosztownego oprogramowania. Jedyną rzeczą, którą należy wykonać jest zdefiniowanie adresów IP. W przypadku wykrycia problemów z serwerem zapytania zostaną automatycznie rozdystrybuowane do pozostałych maszyn.

Load Balancing pomiędzy centrami danych

Ruch, który trafia na stronę i jego częstotliwość są zmienne. Nigdy nie wiesz kiedy ruch będzie większy. Dlatego, nawet operując kilkoma centrami danych, warto zadbać o zbalansowanie ruchu pomiędzy nimi.

Jeśli któryś z serwerów będzie niedostępny, wtedy ruch automatycznie zostanie przekierowany do drugiego. Witrynie zapewnia to płynność ruchu, a użytkownik dostaje odpowiedź na swoje zapytanie.

Równoważenie obciążenia opiera swoje działanie na zaawansowanych algorytmach. Pozwala to wykryć i przekazać informacje do właściwego serwera. Algorytmy są oparte na wielu różnych czynnikach takich jak losowe wybieranie, statystyka obciążenia, czas odpowiedzi czy lokalizacja geograficzna. Systemom, które przetwarzają dużą ilość danych zaleca się używanie wielowarstwowego i zrównoważonego obciążenia.

Monitorowanie i powiadomienia

Systemy bezpieczeństwa Grey Wizard stale monitorują i wykrywają anomalie w odpowiedziach zwracanych przez Twoje aplikacje. W przypadku wykrycia nienaturalnie dużej liczby odpowiedzi HTTP typu 50* (standardowe kody błędów) system wyśle powiadomienie. Dzięki naszemu nadzorowi i zrównoważonemu obciążeniu masz pewność, że strona działa poprawnie.

×

Dla mediów

Podaj nam dane kontaktowe,
na które automatycznie wyślemy materiały.

Dziękujemy