RODO/GDPR

Ogólne Rozporządzenie o Danych Osobowych (RODO) zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Dostarcza organizacjom wytyczne dotyczące zarządzania gromadzonymi przez nich informacjami na temat tożsamości klientów. Rozporządzenie wyjaśnia m.in. co muszą zrobić przedsiębiorstwa, aby zabezpieczyć wrażliwe dane oraz jak mają postępować w sytuacji, gdyby utraciły nad nimi kontrolę, na przykład w wyniku ataków hakerskich.

Nie czekaj na atak – Aktywuj OchronęPrzygotuj się na RODO

Przedsiębiorcy, którzy w ramach swojej działalności przetwarzają dane osobowe – w szczególności podmioty z branży finansowej (banki, operatorzy płatności internetowych), a także m.in. dostawcy chmury obliczeniowej, platform e-commerce, e-gaming, IoT, właściciele e-sklepów, przedsiębiorstwa energetyczne oraz transportowe – będą miały obowiązek wdrożenia i stosowania środków mających zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych przez Internet oraz prywatnych sieci i systemów informatycznych.

Jednocześnie, od 25 maja 2018 roku podmioty te będą zobligowane do zgłaszania incydentów, w tym ataków hakerskich, mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych przez nich danych, właściwym organom, a także klientom, jeśli atak zagrozi ich danym osobowym bądź prywatności. Na tych, którzy nie zadbają należycie o bezpieczeństwo informacji o swoich klientach, będą nakładane bardzo surowe kary finansowe.

Z Tarczą Grey Wizard Shield uchronisz się przed hakerami
i zabezpieczysz dane swoich klientów
Aktywuj Ochronę

Zweryfikuj, czy prawidłowo zabezpieczasz dane.

Pamiętaj, że od 25 maja 2018 r. przestaną obowiązywać obecne wymogi techniczne i organizacyjne dotyczące zabezpieczenia danych. Nadal będziesz jednak odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych. Zastanów się, jakie środki techniczne i organizacyjne zastosujesz. Upewnij się, że zostaną wdrożone przed 25 maja 2018 r., czyli przed wejściem w życie Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO).

Tarczę Grey Wizard, chroniącą przed cyberatakami uruchomisz już w 15 minut. W ten sposób zapewnisz odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych swoich klientów przed dostaniem się ich w niepowołane ręce i bezprawnym wykorzystaniem

Upewnij się, że twoja organizacja będzie prawidłowo reagować na naruszenia ochrony danych

Pamiętaj, że od 25 maja 2018 r. będziesz miał obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu i informowania o tym osób, których dane zostały naruszone. Dostosuj wewnętrzne procedury, żeby przewidywały odpowiednie działanie w razie stwierdzenia naruszeń, z uwzględnieniem 72-godzinnego terminu na zgłoszenie naruszenia organowi nadzoru. Upewnij się, że umowy o powierzenie przetwarzania danych zapewniają współdziałanie ze strony przetwarzającego umożliwiające dokonania zgłoszenia w terminie.

×

Dla mediów

Podaj nam dane kontaktowe,
na które automatycznie wyślemy materiały.

Dziękujemy